Sociální služba

Sociální služba – Sociální rehabilitace

 • Posláním Centra multikulturního vzdělávání v Jihlavě je formou sociální služby - sociální rehabilitace podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti. Chceme v návaznosti na obsah naší sociální služby pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Chceme též přispět k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.
 • Oslovujeme potenciální uživatele přímo v prostředí jejich zaměstnání, prostřednictvím jejich dětí či známých. Nabízíme zprostředkování dalších aktivit Centra multikulturního vzdělávání, nebo i služeb jiných poskytovatelů v regionu.
 • Tým poskytuje službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina

Okruhy osob
 • Imigranti a azylanti,
 • etnické menšiny,
 • oběti obchodu s lidmi,
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
 • rodiny s dítětem/dětmi v případě, že se jedná o rodiny, které se potýkají např. s nezaměstnaností, finanční tísní, záškoláctvím nebo dalšími situacemi, které nepříznivě ovlivňují jejich život.
Věkové vymezení
 • děti předškolního věku (3 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladší dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
Regionální příslušnost
 • Cizinci, děti a rodiče žijící na území Kraje Vysočina.

Cíle týmu sociální rehabilitace obecně:

 • připravit uživatele pro plnohodnotný a samostatný život v prostředí, které si sami vybrali k životu,
 • zlepšit či obnovit u těchto osob dovednosti nutné k zapojení se do společenského života,
 • eliminovat ohrožení konkrétních osob zvláště dětí a mládeže společensky nežádoucími jevy a preventivně působit proti sociálně patologickým jevům,
 • pomoci uplatnit základní společenská práva cílových skupin, k čemuž patří i potírání rasismu a xenofobie.

Měřitelné cíle sociální rehabilitace pro období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

1.      Sociální služby využije celkem 750 osob cílové skupiny.

2.      V rámci terénní práce bude osloveno nebo podpořeno celkem 550 osob.

3.      80ti osobám z cílové skupiny bude poskytnuto sociální nebo právní poradenství.

4.      V rámci sociálního nebo právního poradenství bude poskytnuto celkem 170 intervencí.

5.      Sociokulturní ČJ/Výukového klubu se zúčastní celkem 80 osob cílové skupiny.

6.      Výukovou asistencí ve školách bude podpořeno celkem 30 dětí.


Zásady pracovníků sociální rehabilitace

 Základní hodnotou, kterou ctíme, je nenahraditelná hodnota každého lidského života. Při poskytování služby se řídíme zásadami rovného přístupu ke klientům a udržitelného rozvoje společnosti, dále dodržujeme zásady obecné české morálky a ctíme základní křesťanské hodnoty; ve vztahu ke klientům imigrantům se řídíme též zásadami ohleduplného přístupu k mentalitě a hodnotám daných národností.

Konkrétně:

 • Dobrovolnost - služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
 • Individualita - služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (každý má klíčového pracovníka, čerpá služby podle svých aktuálních potřeba atd.).
 • Respekt - služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich práv a důstojnosti.
 • Směřování k soběstačnosti - služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.
 • Dodržování křesťanských zásad a principů.

 

Dostupnost služby

Služba může být poskytována v zařízení poskytovatele nebo v terénu (v přirozeném prostředí uživatelů, na veřejně přístupných místech).

Časy a místa poskytování sociální služby

Místo: Jihlava, Masarykovo nám. 34

SlužbaDenČas

Informace a příjem žádostí

pondělí

8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00    

 

úterý

středa

čtvrtek

pátek

8:00 - 17:30

8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30 

8:00 - 16:00 

8:00 - 12:00

Sociokulturní ČJ

 

pondělí

úterý

středa 

 

 

14:30 - 16:00 (děti)

16:00 - 17:30 (dospělí)

14:30 - 17:30 (děti)

16:00 - 17:30 (dospělí)

Poradna středa 8:00 - 12:00; 13:00-17:00
 

 

 
   

 

     

Pracovní doba ambulantní formy poskytování

DenČas
Pondělí 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 17:30
Středa 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30
Čtvrtek 8:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 12:00
Sobota -
Neděle -

Pracovní doba terénní formy poskytování (služba je poskytována zdarma)

DenČas
pondělí 8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 17:00
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 17:00
pátek 8:00 - 17:00
Kontakt - Jaroslava Varodi, DiS.
Adresa: Masarykovo nám. 34, Jihlava
Telefon: 774 612 268
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.centrumjihlava.cz

 Pozn. Vzhledem k množícím se telefonátům od různých dealerů a podvodných společností nevoláme zpět na zmeškané hovory, prosíme proto, abyste nás kontaktovali opakovaně, v případě, že se právě nedovoláte.

Aktuality z centra

 

Navštivte naše nové stránky www.fpoint.cz, kde naleznete aktuální informace.

 


 

 

 

 Centrum nabízí:

 • tlumočení – zatím z/do jazyků angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, vietnamština, maďarština, mongolština, arabština. Tlumočení je možné poskytnout po domluvě, protože tlumočníky máme externí.

 • poradenství - přímo pro cizince nebo osobám (úřadům) činným s cizinci, poradenství související s cizincem, možnost porady s právníkem

 • terénní pracovníky – vyhledávání, kontaktování, doprovod cizinců, spolupráce s cizineckou policií, úřady, zdravotnickými zařízeními, školami

 • výuku českého jazyka pro děti a dospělé

 • vzdělávání pro pracovníky kteří pracují s cizinci