Pronájem multikulturního sálu

Sál se nachází v prostorách Centra multikulturního vzdělávání, o. s. na adrese: Masarykovo náměstí 34, 586 01 Jihlava (budova s lékárnou) a je možné jej zapůjčit neziskovým organizacím k společensky-prospěšným účelům:
 • přednášky
 • kurzy
 • workshopy
 • setkání
 • diskusní skupiny
 • výstavy
 • kulturní akce
V sále je plně k dispozici 90 židlí, velké skládací stoly, malý stůl pro přednášející, dataprojektor s promítacím plátnem, flip chart případně na požádání PC a je možné využít Wi-fi připojení k internetu. Sál je plně ozvučen a osvětlen. K dispozici je při vstupu do sálu věšák na oblečení. K sálu také náleží, po domluvě, vybavená kuchyňka.
 
Sál je možné poskytnout maximálně pro 90 osob. Běžná komfortní kapacita je 70 osob a v případě využití velkých rozkládacích stolů je kapacita 50 osob.
 
Díky dotacím města Jihlavy není v ceně kalkulováno nájemné prostor a spotřebovaná energie. Ceny za zapůjčení sálu jsou neziskové a stanovené na základě našich možností a zkušeností se spotřebou. Veškeré účtované platby jsou jen úhradou za spotřebu nebo za vybavení sálu. Poskytováním služeb v sále tak zajišťujeme komfort účastníků akcí, které jsou obsahově v souladu s naší hlavní činností - prevence a náprava sociálně patologických jevů ve společnosti. Slevy jsou možné po vzájemné domluvě, zejména pro organizace dlouhodobě využívající sál a působící v souladu s oblastí působnosti Centra multikulturního vzdělávání uvedené na webových stránkách Centra. Sál může být poskytnut i zdarma, a to pro organizace, které se významně podílejí na pomoci Centru, nebo pro akce, které nemají vlastní zdroj financování a CentruM je považuje za důležité a společensky prospěšné, v tom případě se CentruM stává spoluorganizátorem akce.
 
TarifPopisCena

Komplet

(vhodné pro kurzy a semináře)

V ceně je odemčení, zamčení, předání, převzetí, úklid, obhospodařování, opotřebení, dozor, možnost použití dataprojektoru, wifi, flipchartu vč. papíru a fix, uskladnění materiálu během daného cyklu kurzů (v omezené míře),káva, čaj, mléko, cukr (pro cca 20 osob), úklid nádobí. první hodina 350 Kč, každá další hodina 250 Kč

Základ

(vhodné pro jednorázové přednášky a akce)

V ceně je pouze odemčení, zamčení, předání, převzetí, úklid, obhospodařování, opotřebení, dozor, zapůjčení nádobí.
 • dataprojektor 100 Kč/h svícení
 • heslo k wifi 50 Kč/den/1PC
 • ozvučení pro řečníka (bez zvukaře) 50 Kč/den
 • flipchart, papír, fixy 250 Kč/den
první hodina 200 Kč, každá další hodina 100 Kč
 
Organizace, která si sál zapůjčí, odpovídá za škody způsobené během akce a uhradí je ve výši opravy do původního stavu nebo pořízení nového vybavení odpovídající kvality.

Aktuality z centra

 

Navštivte naše nové stránky www.fpoint.cz, kde naleznete aktuální informace.

 


 

 

 

 Centrum nabízí:

 • tlumočení – zatím z/do jazyků angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, vietnamština, maďarština, mongolština, arabština. Tlumočení je možné poskytnout po domluvě, protože tlumočníky máme externí.

 • poradenství - přímo pro cizince nebo osobám (úřadům) činným s cizinci, poradenství související s cizincem, možnost porady s právníkem

 • terénní pracovníky – vyhledávání, kontaktování, doprovod cizinců, spolupráce s cizineckou policií, úřady, zdravotnickými zařízeními, školami

 • výuku českého jazyka pro děti a dospělé

 • vzdělávání pro pracovníky kteří pracují s cizinci