Poskytovatelé podpory

Podpořil Kraj Vysočina
Naše činnost je spolufinancovaná Krajským úřadem kraje Vysočina.
Naše činnost je spolufinancovaná Městem Jihlava.

Od ledna 2014 do června 2015 jsme realizovali projekt

Nejste tady sami

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Hlavním cílem projektu je umožnit cizincům z třetích zemí na Vysočině - státním příslušníkům třetích zemí, pocházejícím z odlišného hospodářského, sociálního, kulturního, náboženského, jazykového a etnického prostředí, především dětem, jejich rodinným příslušníkům a zranitelným osobám snadnější začlenění do evropské společnosti. Z projektu poskytujeme cizincům ze 3. zemí zdarma Informačník (pravidelný bulletin s informacemi), terénní práci, poradenství, ČJ se zaměřením na různá témata každodenního života a také připravujeme webové stránky pro podporu výuky ČJ v přirozeném prostředí a v době, která cílové skupině vyhovuje.

Realizujeme projekt "S úsměvem do školy na Vysočině". Cílem projektu je zvýšení komunikačních dovedností dětí cizinců v češtině a prevence rasismu a xenofobie pomocí multikulturní výchovy. Projekt realizujeme od února 2012 do ledna 2015. Projekt také podporuje spolupráci škol mezi sebou a škol a rodičů dětí cizinců a jeho výstupem bude publikace pro pedagogy s příklady dobré praxe s odborným know-how našeho centra.
Realizujeme projekt "S úsměvem do školy". Cílem projektu je zvýšení komunikačních dovedností dětí cizinců v češtině a prevence rasismu a xenofobie pomocí multikulturní výchovy. Projekt realizujeme od listopadu 2010 do června 2012. Projekt také podporuje spolupráci škol mezi sebou a škol a rodičů dětí cizinců.
Centrum multikulturního vzdělávání je partnerem projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s. Jihlava - *Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ* - reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/13.0019. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS na trhu práce a spoluprací s partnerskými organizacemi posílit a rozšířit jejich znalosti a kompetence. Časový harmonogram projektu: leden 2010 - prosinec 2012. Bližší informace o projektu na www.svoss.cz.

Od ledna 2011 do června 2012 jsme realizovaliprojekt

Vítejte v ČR

Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků. Cílem projektu je zlepšení komunikace příslušníkům 3. zemí s majoritními úřady a institucemi. Z projektu poskytujeme cizincům ze 3. zemí zdarma poradenství, výukové konzultace ČJ (popř. PC), sociokulturní informace, terénní práci.

V roce 2010 se účastníme projektu:
Tématická studijní cesta pro neziskové organizace
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF v České republice prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality z centra

 

Navštivte naše nové stránky www.fpoint.cz, kde naleznete aktuální informace.

 


 

 

 

 Centrum nabízí:

  • tlumočení – zatím z/do jazyků angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, vietnamština, maďarština, mongolština, arabština. Tlumočení je možné poskytnout po domluvě, protože tlumočníky máme externí.

  • poradenství - přímo pro cizince nebo osobám (úřadům) činným s cizinci, poradenství související s cizincem, možnost porady s právníkem

  • terénní pracovníky – vyhledávání, kontaktování, doprovod cizinců, spolupráce s cizineckou policií, úřady, zdravotnickými zařízeními, školami

  • výuku českého jazyka pro děti a dospělé

  • vzdělávání pro pracovníky kteří pracují s cizinci