O nás

Posláním Centra je formou sociální služby - sociální rehabilitace podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti. Chceme v návaznosti na obsah naší sociální služby pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Chceme též přispět k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.


 

Aktivity sociální rehabilitace:

-          - výuková asistence dětem ve škole

-          - sociokulturní kluby pro děti/dospělé

z           - základní sociální poradenství

-          - vzdělávání pro odbornou veřejnost (akreditované MPSV a MŠMT)

-          - uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče

      -vzdělávání pro pěstouny

 


 

Cíl našich služeb

Podporovat klienta k osvojení soběstačnosti a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění a zprostředkovat kontakt klienta se společenským prostředím.

 


 

Principy a zásady, jimiž se řídíme

 • Přístup ke klientovi jako k individualitě – respektování volby a potřeb uživatele, přijímání uživatele v jeho jedinečnosti.
 • Přístup ke klientovi jako k členu komunity/různých sociálních skupin – usilování o rozpoznání všech aspektů života člověka v rámci jeho rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí.
 • Partnerství ve vztazích uživatel, poskytovatel, rodina uživatele – důraz na vzájemnou spolupráci a informovanost.
 • Respektování klientovi vůle a názorů, podpora klientova jednání vycházejícího z jeho vlastních rozhodnutí.
 • Diskrétnost a respektování soukromí.
 • Nestrannost.
 • Důstojnost a úcta.
 • Empatie.
 • Podpora klienta k vědomí své vlastní zodpovědnosti.
 • Respektování práva klienta službu ukončit či odmítnout.
 • Dodržování práv uživatelů.
 • Dodržování zásad etického kodexu sociální práce.
 • Předcházení stigmatizace klientů.
 • Dodržování obecných zásad české (evropské) morálky.
 • Dodržování křesťanských zásad a principů.

 


 

Cílová skupina – okruhy osob, kterým naše služby poskytujeme

 • imigranti a azylanti
 • etnické menšiny
 • oběti obchodu s lidmi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • široká veřejnost (děti, dospělí, senioři)

 

Aktuality z centra

 

Navštivte naše nové stránky www.fpoint.cz, kde naleznete aktuální informace.

 


 

 

 

 Centrum nabízí:

 • tlumočení – zatím z/do jazyků angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, vietnamština, maďarština, mongolština, arabština. Tlumočení je možné poskytnout po domluvě, protože tlumočníky máme externí.

 • poradenství - přímo pro cizince nebo osobám (úřadům) činným s cizinci, poradenství související s cizincem, možnost porady s právníkem

 • terénní pracovníky – vyhledávání, kontaktování, doprovod cizinců, spolupráce s cizineckou policií, úřady, zdravotnickými zařízeními, školami

 • výuku českého jazyka pro děti a dospělé

 • vzdělávání pro pracovníky kteří pracují s cizinci